O Vaše děti se postarají

Mgr. Tomáš Prycl

Vystudoval FTK UP v Olomouci. Po absolvování Fakulty tělesné kultury vedl 7 let sportovní třídy na FZŠ Olomouc-Tererovo nám. a zároveň trénoval dívčí volejbal v Olomouci. Má bohaté zkušenosti s pořádáním sportovních a kulturních akcí a s organizováním speciálních akcí s programem pro děti.

Mgr. Michal Půža

Absolvent FTK UP obor Management životního stylu. Již 23 let se věnuje výchově dětí a mládeže. Jeho specializací jsou pohybové – sportovní hry a oblast  výchovy v přírodě. 10 let úspěšně vedl tým Frisbee Ultimate a kroužky floorbalu. Momentálně pracuje na UP Olomouc.

Mgr. Karel Vitamvás

Absolvent ATV FTK UP Olomouc. Dlouhodobě se věnuje rozvoji dětí. Jeho specializací jsou míčové a pohybové hry. V minulosti se věnoval sportovnímu tréninku mládeže – floorbal a fotbal. Byl jedním z průkopníků In-line bruslení v Olomouci.

Mgr. Michal Sklenář

Absolvent FTK UP Olomouc. Pracoval jako učitel tělesné výchovy na ZŠ Dr. Hrubého ve Šternberku. Spolupracuje na organizaci společenských a sportovních akcí a má dlouholetou praxi jako instruktor lyžování pro mládež.

Mgr. Veronika Chvojková

Vystudovala FTK UP Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova. Autorka vzdělávacího programu „pÁPÁ hrátky“, kde seznamuje předškolní děti s osobami se zdravotním postižením formou pohádek. Vedoucí pohybových a tvořivých kroužků.

Bc. Markéta Ovčariková

Vystudovala pedagogickou fakultu UP se zaměřením na výchovu dětí předškolního věku. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi. Má bohaté zkušenosti s trénování lehké atletiky. V současnosti je hlavní vedoucí příměstských táborů AC BALUO.

Mgr. Klára Benýšková

Absolventka oboru Rekreologie na FTK Univerzity Palackého v Olomouci. Má mnohaleté zkušenosti s vedením dětských táborů a volnočasových akcí pro děti. V současnosti je vedoucí příměstských táborů AC BALUO.

Patrik Jurčo

Student FTK UP v Olomouci, obor  tělesná výchova – geografie. Florbalový trenér mládežnických kategorií v České Třebové. Jeho specializací jsou hlavně míčové a pohybové hry. 

Mgr. Dana Kacálková

Absolventka FTK UP v Olomouci s aprobací tělesná výchova – přírodopis. Sedmiletá praxe jako učitelka Tv na ZŠ. Organizátorka školních sportovních akcí a kurzů. Vedení kroužku sportovní gymnastiky při ZŠ a kroužku se zaměřením na všestranný pohybový rozvoj dětí.

Bc. Marie Hýžová

Studentka oboru sociální práce s rodinami na CMTF – UPOL. Má mnohaleté zkušenosti s výukou dětí a mládeže, jako lektorka sportovního tance v TK Olymp.  V tancích dosáhla mnohých úspěchů v ČR a Evropy.

Mgr. Kristýna Peringerová

Vystudovala tělesnou výchovu v kombinaci s českým jazykem a literaturou a aktuálně působí jako učitelka na Střední průmyslové škole v Olomouci. Má mnohaleté zkušenosti s vedením dětských táborů, lyžařských kurzů, sportovních kroužků pro malé i velké děti. Působila i jako dobrovolný učitel TV v indických Himálajích.

Bc. Barbora Suchánková

Vystudovala bakalářské studium na FTK UP v Olomouci, obor tělesná výchova a sport. Cca 14 let se věnuje florbalu, v juniorské kategorii byla ve výběru české reprezentace. Mimo florbal se pravidelně účastní ozdravných pobytů v Chorvatsku s dětmi jako výchovný pedagog.

Tereza Zajíčková

Student FTK UP v Olomouci, obor  tělesná výchova – společenské vědy. V současnosti působí jako trenér Estetické skupinové gymnastiky ve Velkém Týnci. V minulosti dosáhla mnohých úspěchů v ČR a kvalifikovala se i na mezinárodní soutěže.

 
 

Bc. Štěpán Dancinger

Vystudoval bakalářský program na FTK UP v oboru tělesná výchova – žurnalistika. Od dětství hraje fotbal a aktivně sportuje. Působí jako trenér malých fotbalových brankářů a má zkušenosti s pořádáním dětských všeobecně pohybových táborů. 

Kontakty

Kontakty

Peřinova 10, Olomouc 770 00

+420 777 893 363

ATOMIKA z.s.

ATOMIKA z.s. je spolek zkušených lektorů, kteří si dávají za cíl zvýšit a zlepšit úroveň pohybové aktivity u dětí a mládeže v Olomouckém kraji.

IČO: 08221642

Aplikační centrum BALUO

Přípravka probíhá ve spolupráci s Aplikačním centrem BALUO, jenž je vědecko-technickým parkem zaměřeným na zdravý, pohyb a sport. Více se dozvíte na www.acbaluo.cz