O nás

Jak vše začalo

 Na začátku všeho byla potřeba pohybových aktivit pro naše malé děti. Většina kroužků v Olomouci začínala se sportem pro děti od 6ti let, nebo byly hodiny jednostranně zaměřené a to se nám nelíbilo. Připravili jsme proto koncepci všestranné přípravy dle našeho nejlepšího mínění, zapracovali do ní všechny naše vize, znalosti a zkušenosti. Velkým bonusem při plánování aktivit byl rozhled tří oborů, které jsme na FTK UP vystudovali (Tomáš Prycl – TV/M, Karel Vitámvás – ATV, Michal Půža – REKREOLOGIE).

V roce 2019 jsme založili neziskovou organizaci ATOMIKA z.s., která zastřešuje všechny naše projekty. Jejím hlavním cílem je podpora dětí v rozvíjení všestrannosti, propagace sportu, turistiky a zdravého životního stylu.

Na začátku roku 2019 jsme otevřeli cvičení pro cca 20 dětí z řad kamarádů. Protože poptávka po všestranné přípravě dětí, která má smysl a kde se dětem věnují zkušení trenéři byla velká, domluvili jsme se s vedením AC BALUO při FTK UP Olomouc na využití tamějších cvičebních prostor a vzájemné spolupráci. 

A tak 23. září 2019 mohlo být odstartováno historicky 1. cvičení všestranné pohybové přípravky Svišti v pohybu, pod sportovním klubem ATOMIKA, z.s.. Děti které jsou našimi členy u nás cvičí alespoň jedenkrát týdně po dobu 50 minut. Momentálně nabízíme pravidelné cvičení pro cca 615 dětí z Olomouce a okolí, navíc pořádáme příměstské tábory a další volnočasové aktivity.

Jak to u nás funguje

  • Prioritou je pro nás individuální přístup k dětem, který podporujeme dostatečným množstvím kvalifikovaných trenérů – standardem jsou 3-4 trenéři na max 20 dětí.
  • V rámci všestranného cvičení,  se děti v průběhu pololetí vystřídají na 3 – 4 různých sportovištích, kde se učí základům gymnastiky, atletiky, taneční průpravě, úpolových, míčových a netradičních pohybových her a mnoho dalšího.
  • Výuku vždy přizpůsobujeme věku a již získaným dovednostem skupiny a individualit dětí.
  • Chceme, aby se děti na cvičení cítily dobře a věděly, že jsou u nás vítány. 

 

Vzdělání trenérů

Naši trenéři jsou většinou absolventi FTK UP v Olomouci, případně jiného pedagogického či vysokoškolského vzdělání. Někteří trenéři své profesní vzdělávání dokončují – studují vysokou školu. Většina z nás však dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání dětí v pohybových aktivitách a sportu.

Další vzdělávání našich trenérů

Trenéři u nás procházejí 2x ročně trenérským školením. Absolvují vzdělávací kurzy (například akreditovaný kurz DVPP – Všestranná pohybová příprava v předškolním vzdělávání a Všestranná pohybová příprava v mladším školním vzdělání).

Každoročně pořádáme v rámci školení také přednášky externích pracovníků v oblasti pedagogiky, psychologie, zdravé výživy a z různých oblastí sportovního tréninku a kondiční přípravy dětí a mládeže.

Naši trenéři

Mgr. Tomáš Prycl

Vystudoval FTK UP v Olomouci. Po absolvování Fakulty tělesné kultury vedl 7 let sportovní třídy na FZŠ Olomouc-Tererovo nám. a zároveň trénoval dívčí volejbal v Olomouci. Má bohaté zkušenosti s pořádáním sportovních a kulturních akcí a s organizováním speciálních akcí s programem pro děti. Spoluzakladatel ATOMIKA, z.s.

Mgr. Michal Půža

Absolvent FTK UP obor Rekreologie / Management životního stylu. Již 23 let se věnuje výchově dětí a mládeže. Jeho specializací jsou pohybové – sportovní hry a oblast  výchovy v přírodě. 10 let úspěšně vedl tým Frisbee Ultimate a kroužky floorbalu. Momentálně pracuje na UP Olomouc. Spoluzakladatel ATOMIKA, z.s.

Mgr. Veronika Chvojková

Vystudovala FTK UP Olomouc, obor Aplikovaná tělesná výchova. Autorka vzdělávacího programu „pÁPÁ hrátky“, kde seznamuje předškolní děti s osobami se zdravotním postižením formou pohádek. Vedoucí pohybových a tvořivých kroužků.

Bc. Markéta Junková

Vystudovala pedagogickou fakultu UP se zaměřením na výchovu dětí předškolního věku. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi. Má bohaté zkušenosti s trénování lehké atletiky. Je garantkou cvičení rodičů s dětmi.

Bc. Tereza Zajíčková

Student FTK UP v Olomouci, obor  tělesná výchova – společenské vědy. V současnosti působí jako trenér Estetické skupinové gymnastiky ve Velkém Týnci. V minulosti dosáhla mnohých úspěchů v ČR a kvalifikovala se i na mezinárodní soutěže.

Dominika Plchová

Absolvovala střední pedagogickou školu v Boskovicích. Má zkušenosti s pořádáním dětských táborů a lyžařských kurzů. Nyní je studentkou FTK UPOL a věnuje se práci s menšími dětmi.

Mgr. Kristýna Janečková

Vystudovala obor tělesná výchova v kombinaci se španělskou filologií. V současnosti je na FTK UP studentkou doktorandského programu.  Po celý život se aktivně i trenérsky věnovala moderní a estetické skupinové gymnastice. K nejvýznamnějším sportovním úspěchů patří účast na mistrovství světa.

Mgr. et Bc. Petr Novosad

Vystudoval PřF UP a FTK UP v Olomouci. Má mnohaleté zkušenosti s pořádáním dětských táborů a také praxi jako instruktor lyžování, snowboardu a instruktor lezení na umělé stěně jak s dětmi, tak i dospělými. 10 let aktivně hrál ultimate frisbee na ligové úrovni, které i několik let vedl jako trenér.

Jirsáková Sára

Je studentkou FTK UP v Olomouci, obor Aplikované pohybové aktivity. Třináct let dělala moderní gymnastiku. V dnešní době se věnuje tanci a plavání s dětmi se zdravotním postižením. Má zkušenosti s vytvářením volnočasovýho programů jednodenních i vícedenních akcí pro osoby se zdravotním postižením.

Veronika Novosadová

Tanci a sportu se věnuje už od svých 4 let. Vyzkoušela všechno možné, ale její srdce si získal tanec, u kterého zůstala. Je to tanečnice, trenérka i choreografka. Zároveň sbírala zkušenosti i jako vedoucí dětí, mládeže i dospělých na táborech, kulturních a volnočasových akcí.

Ing. Barbora Lepařová

Mnoho let se věnuje volnočasové pedagogice jako táborová vedoucí, instruktorka lyžování a snowboardingu, animátorka a máma dvou dětí. Ráda vymýšlí hry a aktivity pro skupiny všech věkových kategorií, miluje přirozený pohyb a snaží se o respektující přístup nejen k dětem.

Linda Klimková

Studentka navazujícího magisterského studia na FTK UP v oboru Učitelství tělesné výchovy pro 2. stupeň ZŠ a SŠ se specializacemi. Již od útlého věku se věnuje volejbalu. Za svou kariéru působila například v extralize juniorek v oddíle Volejbal Přerov. Aktuálně působí v 2. lize žen v České Třebové a volejbalu se věnuje spíše na trenérské úrovni. Dále má zkušenosti z příměstských táborů.

Mgr. Anna Kubica

Vystudovala AWF v Poznani (Polsko) – obor učitelství a trenérství gymnastiky. Absolvovala stypendium Erasmus v oboru rekreologie na FTK UP. Má mnohaleté zkušenosti s pořádáním dětských táborů, cyklozájezdů a škol v přírodě v zahraničí (Polsko, Dánsko, Francie, Itálie) a přípravou volnočasových akcí. Je mámou 2 děti a fascinuje ji Montessori pedagogika.

Mgr. Lucie Pryclová

Vystudovala FTK UP v Olomouci – obor ATV.  V minulosti hrála volejbal za SK UP Olomouc, působila i v reprezentaci. Pro zranění kolene musela sportovní kariéru ukončit. Aktuálně působí jako učitelka na ZŠ Horka nad Moravou.

Mgr. Petra Havrdová

Vystudovala FSS MUNI v Brně, obor Evropská studia a pracovala v oblasti evropských dotací. Následně změnila oblast svého působení, začala se věnovat práci s menšími dětmi a studovat Předškolní a mimoškolní pedagogiku. Několik měsíců také strávila ve Finsku jako au-pair

Mgr. Olga Sklenářová

Vystudovala obor Učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě se věnuje práci s dětmi- aupair na Mallorce a v USA. Byla animátorkou při pobytech u moře v Chorvatsku a vychovatelkou na ozdravných pobytech dětí v Černé Hoře. Několik let se také věnovala mažoretkám a jejich trénování.

Denisa Knapková DiS.

Absolventka Sociální pedagogiky na VOŠ, a v současnosti studentka Tělesné výchovy a Ochrany obyvatelstva na FTK UP v Olomouci. Aktivní cyklistika, která má zkušenost nejen s vrcholovými soutěži, ale také s různými druhy tréninků a campů. Dříve se závodně věnovala také lyžování.

Veronika Polehňová

Studentka FTK UP v Olomouci, obor Tělesná výchova – Geografie. V minulosti se věnovala sportovnímu aerobiku a také volejbalu, kde hrála druhou nejvyšší juniorskou ligu. Rovněž působí jak vedoucí na letních dětských táborech.

Tomáš Preclík

Je studentem FTK UP, obor tělesná výchova v kombinaci s geografií. Celý život aktivně sportuje a jeho doménou jsou míčové hry. Dvanáct let je aktivním hráčem házené a čtyři roky je trenérem mládežnických kategorií v svém mateřském oddíle. Má zkušenosti z letních táborů a sportovních soustředění.

Jonáš Junek

Student Rekreologie na FTK UP v Olomouci. Bývalý fotbalista, který s fotbalem začal v 5 letech. V dorosteneckém věku hrál Českou ligu dorostu a ve 20 s fotbalem skončil. Na vysoké začal zkoušet i jiné sporty a v současnosti se snaží sám sebe a díky Svišťům v pohybu i děti z Olomouce rozvíjet, co nejvíce všestranně.

Tereza Prázdná

Studentka bakalářského studia na Univerzitě Palackého obor Tělesná výchova a Geografie pro vzdělávání. Osm let hrála závodně stolní tenis, nastoupila na zápasy jak v druhé lize za SK Přerov tak v první lize za T.J. Sokol Vsetín. Odmalička jsou jí sporty velmi blízké, v útlém věku zkoušela i atletiku a volejbal. Momentálně se věnuje trénování stolního tenisu.

Mgr. Klára Dvořáková

Absolventka oboru Rekreologie na FTK Univerzity Palackého v Olomouci. Má mnohaleté zkušenosti s vedením dětských táborů a volnočasových akcí pro děti. V současnosti je na mateřské dovolené

Mgr. Karel Vitámvás

Absolvent ATV FTK UP Olomouc. Dlouhodobě se věnuje pohybovému rozvoji dětí. Jeho specializací jsou míčové a pohybové hry. V minulosti se věnoval sportovnímu tréninku mládeže – floorbal a fotbal. Byl jedním z průkopníků In-line bruslení v Olomouci. Spoluzakladatel ATOMIKA, z.s.

Bc. Tereza Malíková

Absolventka oboru Pedagogika volného času na Technické univerzitě v Liberci. Přes 10 let se zabývá trénování dětí a mládeže. Je to sportovkyně tělem a duší, a srdcovkou je basketbal, který hrála od malička. Nyní studuje na FTK UP obor Tělesná výchova a sport – Rekreologie.

Mgr. Kristýna Peringerová

Vystudovala tělesnou výchovu v kombinaci s českým jazykem a literaturou. Aktuálně působí jako učitelka na Střední průmyslové škole v Olomouci. Má mnohaleté zkušenosti s vedením dětských táborů, lyžařských kurzů, sportovních kroužků pro malé i velké děti. Působila i jako dobrovolný učitel TV v indických Himálajích.

Isabela Krestová

Studentka na FTK UP obor Tělesná výchova / Anglický jazyk. Její specializací je atletika, které se věnovala 10 let. Také vyzkoušela plno jiných sportů, jako volejbal, softball nebo tenis. Byla na půl roku na Erasmu ve Španělsku a má v oblibě cestování. Ráda učí děti a pohyb zábavnou formou a trénuje atletickou školičku.

Mgr. Radka Novotná

Absolventka FTK UP obor Rekreologie/Management životního stylu. Dříve se věnovala atletice a pravidelně se účastnila Mistrovství republiky i Světového poháru středních škol. Rovněž závodně hrála basketbal a působila v taneční skupině.

Veronika Vánská

Studentka FTK UP oboru tělesná výchova a biologie se zaměřením vzdělávání pro 2. stupeň ZŠ a SŠ. 13 let závodně tančila v TS Rytmus Olomouc. Podílela se na vedení taborů. Ve volném čase má ráda turistiku a vodáctví.

Filipa Štulpová

Absolvovala Gymnázium ve Svitavách, a nyní je studentkou bakalářského programu na FTK UP. Od útlého věku se věnovala atletice, kterou později trénovala, a volejbalu.

Jarmila Jurtíková

Studuji na FTK a Přf UP obor tělesná výchova/geografie. 11 let jsem dělalal závodní aerobik za AK Olomouc. V létě vede tábory. Ve volném čase ráda chodí na hory, do přírody a jezdí na koních.

Martin Kyselák

Student FTK UP, obor Fyzioterapie. Jeho nejoblíbenějším sportem je fotbal, kterému se na klubové úrovni věnoval 14 let. Vyzkoušel mnoho dalších sportů jako florbal, házená, atletika apod.. V současnosti se aktivně věnuje běhání, kalistenice a otužování.

Aneta Slámová

Absolventka oboru předškolní a mimoškolní pedagogiky, nyní studuje učitelství tělesné výchovy a výchovy ke zdraví na FTK UP. Ve svém volném čase se věnuje pohybovým aktivitám převážně v přírodě a cestování. Sport je pro ni vášní a snaží se přenášet stejnou lásku k pohybu i na děti, které trénuje.

Lucie Račická

Studentka FTK UP v Olomouci, obor Tělesná výchova – Francouzská filologie. Od dětství vyzkoušela několik sportů a z této všestrannosti čerpá pohybové benefity dodnes.

Mgr. Kateřina Pavlíková

Absolvent FTK UP oboru Rekreologie, management životního stylu. V minulosti hrála extraligu volejbalu za Nový Jičín. Má dlouholeté zkušenosti s pořádáním táborů a akcí pro děti. V současné době se věnuje všestranému rozvoji především u dětí předškolního věku.

Petr Vystrčil

Je studentem FTK UP, obor tělesná výchova v kombinaci s biologií. Je aktivním sportovcem. Nyní působí jako tenisový trenér a florbalový rozhodčí celostátních mládežnických soutěží. Má zkušenost s vedením sportovních kempů a táborů.

Mgr. Libor Večerek

Vystudoval FTK a pedagogickou fakultu v Olomouci obor učitelství: tělesná výchova /technická a informační výchova na základní a střední školy.
Nyní působí jako učitel na základní škole v Olomouci a zároveň jako osobní a kondiční trenér dětí, mládeže i dospělých.

Sport a vše kolem něj ho provází od malička, kdy se aktivně věnoval stolnímu tenisu, tenisu, fotbalu, hokeji a také fitness. Sport je jeho hobby, ale také prací. 

Adéla Dobrá

Studentka Rekreologie na FTK UP v Olomouci. Aktivně se věnuje tanci – street dance a ráda tráví čas sportem v přírodě. Pohyb a plánování volnočasových akcí a aktivit pro děti jsou její vášní.

Lukáš Skřivánek

Studuje SŠLCH – ekonomie a sportovní management. Už od mala se věnuje sportu, nejdříve začal s tenisem, nyní závodně hraje fotbal. Jako dítě se věnoval skautingu. Ve volném čase rád jezdí na kole nebo chodí na turistiku. Díky mladému věku ho děti berou za kamaráda.

Michaela Seiferová

Studentka oboru Tělesná výchova – Český jazyk a literatura na Univerzitě Palackého v Olomouci. Bývalá volejbalistka a milovnice bojových sportů. V létě pracuje jako vychovatelka v dětských družinách.

Kontakty

Kontakty

Peřinova 10, Olomouc 770 00
+420 777 893 363

ATOMIKA z.s.

ATOMIKA z.s. je spolek zkušených lektorů, kteří si dávají za cíl zvýšit a zlepšit úroveň pohybové aktivity u dětí a mládeže v Olomouckém kraji.

IČO: 08221642

Aplikační centrum BALUO

Cvičení probíhá ve spolupráci s Aplikačním centrem BALUO, jenž je vědecko-technickým parkem zaměřeným na zdraví, pohyb a sport. Více se dozvíte na www.acbaluo.cz