Všestranná přípravka Slatinice

Cvičení probíhá v prostorách Sokolovny Slatinice

 Pro děti ve věku 

1.-2. třída a 3.-4. třída

 Termíny kurzu

ÚNOR – ČERVEN 2024

VĚKOVÁ KATEGORIE CENA POČET LEKCÍ DEN ČAS Kapacita
1.-2. třída 3 100 Kč 15 úterý 14:15 – 15:05 OVĚŘIT KAPACITU/ PŘIHLÁSIT SE
3.-4. třída 3 100 Kč 15 úterý 15:15 – 16:05

Vyzvedávání dětí ze školní družiny zajištěno

Proč s námi

N

Děti vyzkouší více sportů najednou

N

Respektujeme zásady motorického vývoje

N

Rozdělení do menších skupin dle věkových kategorií

N

O děti se bude starat tým odborných lektorů se skvělým přístupem k dětem

Jedinečná koncepce aktivit

 

N

Děti projdou různými oblastmi pohybových aktivit (atletika, gymnastika, míčové hry,...)

N

Na každé aktivitě stráví určitý počet cvičebních hodin

N

Aktivity jsou vedeny zábavnou formou na různých sportovištích v rámci areálu AC BALUO

N

Klademe důraz na rozvoj pohybových schopností a dovedností a ke kladnému vztahu k pohybu

N

Dětem se na každém sportovišti věnují erudovaní lektoři

N

Naše přípravka je přizpůsobena dětem jakéhokoliv pohybového talentu

Základy gymnastiky a atletiky

Gymnastika a atletika patří k základům pohybové přípravy, které budeme rozvíjet. Zvládnout kotoul, bezpečně skákat na trampolíně, vyzkoušet si přemet stranou (hvězda), různé formy překážkových drah, to je jen výčet toho, co na děti čeká během celého roku.

Míčové hry a jiné netradiční sporty

Program probíhá ve velké hale č. 1, případně v pondělí i na hale č. 2., kde děti vedeme k základním herním a pohybovým dovednostem – pohyb na hřišti, házení, přihrávání, hry s různými míči, atd. To vše je vždy přizpůsobeno věku a motorickému rozvoji dítěte.

Úpolové sporty, pádové techniky

Jak rozvíjet u dětí silové schopnosti, obratnost a zlepšit motorický rozvoj? Jedním z nejlepších způsobů je naučit děti správně padat. U dětí to vede k rozvoji sebedůvěry a úcty a v případě kolektivu k pozitivnímu vnímání kamarádu ve skupině.

Hudebně pohybová průprava

V tomto programu, který bude probíhat v pohybovém sále, se budeme zaměřovat především na rozvoj vnímání pohybu, hudby a rytmiky u dětí. Pro děti je připravena řada her a tanečních průprav. U starších dětí se zaměříme i na taneční styly a trendy taneční pohybové kreace.

Kde sportujeme

Sokolovna

Slatinice 200, 783 42

tělocvična