Všestranná pohybová přípravka

Všestranná pohybová přípravka je určena pro děti ve věku 4 – 7 let. Cvičení probíhá na sportovištích v jedinečném zázemí Aplikačního centra BALUO

OVĚŘIT KAPACITU / Přihlásit se

Pro děti ve věku

 

4 roky

5 let

6 - 7 let

 

Termíny kurzů

ÚNOR – ČERVEN 2024

Ceník

ZÁŘÍ 2023 – LEDEN 2024

 

 

4 roky (ročník 2019)

PO 15:00 – 15:50 OVĚŘIT KAPACITU/ PŘIHLÁSIT SE
PO 16:00 – 16:50
ÚT 15:30 – 16:20
ST 15:30 – 16:20
ČT 16:30 – 17:20

 

4 - 5 let roky (ročník 2019, 2018)

ČT 15:30 – 16:20 OVĚŘIT KAPACITU/ PŘIHLÁSIT SE

 

5 let (ročník 2018)
PO 15:00 – 15:50 OVĚŘIT KAPACITU/ PŘIHLÁSIT SE
PO 16:00 – 16:50
ÚT 15:30 – 16:20
ST 15:30 – 16:20
ČT 15:30 – 16:20
ČT 16:30 – 17:20
6 - 7 let (ročník 2017, 2016)
PO 16:00 – 16:50 OVĚŘIT KAPACITU/ PŘIHLÁSIT SE
ÚT 15:30 – 16:20
ÚT 16:30 – 17:20
ST 15:30 – 16:20
ČT 15:30 – 16:20
ČT 16:30 – 17:20

Proč s námi

N

Děti vyzkouší více sportů najednou

N

Respektujeme zásady motorického vývoje

N

Rozdělení do menších skupin dle věkových kategorií

N

O děti se bude starat tým odborných lektorů se skvělým přístupem k dětem

N

Rodiče si mohou výhodně aktivně zasportovat v AC BALUO

N

Příjemné a jednoduché parkování přímo u AC BALUO

Jedinečná koncepce aktivit

 

N

Děti projdou různými oblastmi pohybových aktivit (atletika, gymnastika, míčové hry,...)

N

Na každé aktivitě stráví určitý počet cvičebních hodin

N

Aktivity jsou vedeny zábavnou formou na různých sportovištích v rámci areálu AC BALUO

N

Klademe důraz na rozvoj pohybových schopností a dovedností a ke kladnému vztahu k pohybu

N

Dětem se na každém sportovišti věnují erudovaní lektoři

N

Naše přípravka je přizpůsobena dětem jakéhokoliv pohybového talentu

Základy gymnastiky a atletiky

Gymnastika a atletika patří k základům pohybové přípravy, které budeme rozvíjet. Zvládnout kotoul, bezpečně skákat na trampolíně, vyzkoušet si přemet stranou (hvězda), různé formy překážkových drah, to je jen výčet toho, co na děti čeká během celého roku.

Míčové hry a jiné netradiční sporty

Program probíhá ve velké hale č. 1, případně v pondělí i na hale č. 2., kde děti vedeme k základním herním a pohybovým dovednostem – pohyb na hřišti, házení, přihrávání, hry s různými míči, atd. To vše je vždy přizpůsobeno věku a motorickému rozvoji dítěte.

Lezení, úpolové sporty, pádové techniky

Jak rozvíjet u dětí silové schopnosti, obratnost a zlepšit motorický rozvoj? Jedním z nejlepších způsobů je naučit děti bezpečně lézt a správně padat. U dětí to vede k rozvoji sebedůvěry a úcty a v případě kolektivu k pozitivnímu vnímání kamarádu ve skupině.

Hudebně pohybová průprava

V tomto programu, který bude probíhat v pohybovém sále, se budeme zaměřovat především na rozvoj vnímání pohybu, hudby a rytmiky u dětí. Pro děti je připravena řada her a tanečních průprav. U starších dětí se zaměříme i na taneční styly a trendy taneční pohybové kreace.

Kde sportujeme

Aplikační centrum BALUO

Pohybová přípravka probíhá pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů, v prostorách unikátního vědecko-technického parku AC BALUO.

Gymnastický sál s lezeckou stěnou

Pohybové studio 1

Pohybové studio 2

Pozn.: Sourozenci mají slevu 500 Kč na každého dalšího sourozence z aktuální ceny.