Sporty na zkoušku

Děti si během roku vyzkouší základy několika sportů (florbal, fotbal, volejbal, basketbal, pálkové hry, frisbee, ringo, atd.). Snažíme se děti motivovat a učit je zábavnou formou. Naším cílem je, aby děti sport bavil.

Toto cvičení je určeno pro děti ve věku 8 – 14 let.

OVĚŘIT KAPACITU / Přihlásit se

Termíny kurzů

ZÁŘÍ 2024 – LEDEN 2025

VĚKOVÁ KATEGORIE CENA DEN ČAS
8 – 14 let 3 600 Kč středa 15:30 – 16:30

Co je obsahem cvičení

 

Sporty na zkoušku

Existuje celá řada her a sportů, ve kterých hraje míč, nebo podobný předmět, důležitou úlohu.  Náš program se zaměřuje na známé míčové, netradiční a jiné pohybové hry (volejbal, basketbal, fotbal, házená, florbal, ringo, frisbee a další). Děti si vyzkoušejí během roku různé druhy sportů, her a jejich modifikací, přizpůsobené jejich věku, schopnostem a dovednostem.  

 

 

Motorický rozvoj

Při hrách se zaměřujeme především na cvičení rozvíjející rychlost, vytrvalost (rychlostní vytrvalost), odrazová cvičení (síla) a obratnost. V hodinách si děti osvojí házení, chytání, kopání a manipulaci s různými druhy míčů a dalšími pomůckami. To vše je vždy přizpůsobeno věku a motorické úrovni dítěte.

Kolektivní sporty

U dětí apelujeme na pozitivní vnímání kamarádů ve skupině, vzájemnou úctu a rozvoj týmového vnímání hry. Zlepšení v jednotlivých herních dovednostech vede u dětí k větší sebedůvěře a pozitivnímu vnímání hry jako celku.

Taktické myšlení

V tomto programu není důležité, abychom z každého dokázali vychovat prvotřídního herního génia, ale aby děti pochopily zásady hry jako takové. Uvědomění si role spoluhráče i protihráče je zásadní pro každou kolektivní hru a pro její další rozvoj. Zároveň při cvičení vytváříme všechny předpoklady pro osvojení správné techniky pohybu na hřišti. 

Jak se můžete přihlásit

Rezervujte si místo v kroužku online.

 

Přihláška

Potvrzení přihlášky, stejně jako veškerou korespondenci obdržíte po přihlášení emailem.

Platba

Umožňujeme pouze online platbu na č.ú.:

2101 652 891/2010

Kde cvičíme

 

Aplikační centrum BALUO

Pohybová přípravka probíhá pod vedením odborně vyškolených trenérů a instruktorů, v prostorech unikátního vědecko-technického parku AC BALUO ve spolupráci s Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci.

Pozn.: Sourozenci mají slevu 500 Kč na každého dalšího sourozence z aktuální ceny.